Benzyny bezołowiowe


Spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 228:1999, opartej na normie europej-skiej – a tym samym spełniają większość wymogów Unii Europejskiej, dotyczących jakości benzyn do 2005 r.

- Właściwa liczba oktanowa zapobiega spalaniu stukowemu, zapewnia właściwe osiągi, równomierną pracę silnika i oszczędne zużycie paliwa.

- Obniżona zawartość siarki przedłuża żywotność i skuteczność katalizatorów.
Zmniejsza emisję tlenków siarki w spalinach, zapobiegając procesowi zakwaszania gleby i wód gruntowych, przeciwdziałając niszczeniu życia biologicznego i organicznego.

- Ograniczona zawartość związków olefinowych, aromatycznych i benzenu – zapobiega nadmiernemu powstawaniu związków żywicznych na zaworach dolotowych oraz osadów w silniku.

- Ogranicza emisję toksycznych i rakotwór-czych produktów spalania oraz produktów nie w pełni spalonych, odpowiedzial-nych za powstawanie troposferycznego ozonu, szkodliwego dla dróg odde-chowych i roślin.

- Dodatki uszlachetniające – wszystkie benzyny produkowane w PKN ORLEN SA zawierają zoptymalizowane pakiety dodatków uszlachetniających pomimo, że uszlachetnianie nie jest objęte wymaganiami normy.
Główną funkcją dodatków jest utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, a w szczególności zapo­bieganie powstawaniu osadów na zaworach. Gwarantuje to prawidłową pracę silnika, eliminuje wzrost zapotrzebowania na paliwo.
Zastosowano nowy komponent ETBE – eter etylo-tert-butylowy w miejsce czys­tego alkoholu etylowego – poprawiając w ten sposób właściwości jezdne, elimi­nując zdarzające się kłopoty eksploatacyjne w okresie zimowym, obniżając prężność par i tym samym emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Wróć do PALIWA »

 

404