BIO 100

BIO100 (estry metylowe kwasów tłuszczowych) jest biopaliwem produkowanym na bazie olejów roślinnych, przeznaczonym do pojazdów z silnikiem diesla. BIO100 i konwencjonalny olej napędowy wykazują podobną charakterystykę fizyko-chemiczną. Jednak oferowane biopaliwo zapewnia korzystny wpływ na pracę i trwałość silnika. Ponadto, dzięki dobrym właściwościom smarnym zabezpiecza aparaty wtryskowe przed nadmiernym zużyciem. Wyższa zawartość tlenu w stosunku do tradycyjnego oleju napędowego zapewnia lepsze spalanie, a wysoka wartość liczby cetanowej – dobre osiągi silnika. Biopaliwo spełnia standardy jakościowe określone dla biodiesla w normie PN-EN 14214, obowiązującej na rynkach Unii Europejskiej. Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki biopaliwa BIO100: B, D i F (odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego) oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:

- BIO100 gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC,
- BIO100 gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC,
- BIO100 gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC.

Biopaliwo BIO100 o właściwościach podanych w powyższym zestawieniu stosuje się w okresach:

- gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
- gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
- gatunek F dla klimatu umiarkowanego – w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego.

W celu zapewnienia wysokiej jakości produktu PKN ORLEN S.A. w okresie przejściowym stosuje biopaliwo o wymaganiach gatunku F (okres zimowy). Stosowanie BIO100 chroni środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu produkcji biopaliwa, jak i jego użytkowania. Jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalne.

Zastosowanie Biopaliwo B100 jest przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) przystosowanych do zasilania tego paliwa. Kierowcom tankującym BIO100 zaleca się uprzednie sprawdzenie możliwości jego zastosowania u producenta pojazdu. Właściwości Paliwo BIO100 oferowane na stacjach ORLEN oraz BLISKA posiada właściwości zgodne z normą PN-EN 14214 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r., w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 kwietnia 2010 r., w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych:

Właściwość Jednostka Zakres
minimum maksimum
1) Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (RME) % (m/m) 96,5 -
2) Gęstość w temperaturze 15 ºC kg/m3 860 900
3) Lepkość w temperaturze 40 ºC mm2/s 3,50 5,00
4) Temperatura zapłonu ºC 101 -
5) Liczba cetanowa 51,0 -
6) Temperatura zablokowania zimnego fitra (CFPP): ºC
- dla gatunku B, maks. 0
- dla gatunku D, maks. - 10
- dla gatunku F, maks. - 20

Wróć do PALIWA »

 

404