Olej opałowy Ekoterm plus

PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje grzewcze łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające pozytywnie wpływające na ekonomikę zużycia paliwa, a także na żywotność olejowych systemów grzewczych. Dla Państwa wygody olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus dostępny jest na terenie całego kraju.

Zastosowanie Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Wróć do PALIWA »

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Gęstość w temp. 15 oC, maks. kg/m3 860 PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 PN-C-04062
Temperatura zapłonu, min. oC 56 PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC, maks. mm2/s 6,00 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny: PN-EN ISO 3405
- do temp. 250 oC, maks. %(V/V) 65
- do temp. 350 oC, min. %(V/V) 85
Temperatura płynięcia, maks. oC -20 PN-EN ISO 3016
Temperatura mętnienia oC 1 PN-EN ISO 3015
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. %(m/m) 0,3 PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki, maks. %(m/m) 0,10 PN–EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Zawartość wody, maks. mg/kg 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg 24 PN-EN ISO 12662
Pozostałość po spopieleniu, maks. %(m/m) 0,01 PN-EN ISO 6245
Barwa2 - czerwona wzrokowo
1 Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach.
2 Olej napędowy grzewczy Eksterm Plus powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi
404