Przejdź do treści

Ważne Informacje

Zmiany w pakiecie przewozowym SENT!

W związku ze zmianami w Pakiecie Przewozowym informujemy, iż przewóz do rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej ( nie wpisanego do ewidencji CEiDG ) nie podlega zgłoszeniu SENT.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt z działem handlowym. Służymy pomocą !

PALIWA OPAŁOWE

Od 1 września 2020 r. zmieniły się zasady obrotu paliwami opałowymi do celów grzewczych.     Każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie ma możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu. Ten obowiązek obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU można dokonać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), platformy www.podatki.gov.pl lub w formie papierowej pobierając formularz ze strony internetowej w celu wysłania go pocztą lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym dedykowanym do spraw akcyzy.

Instrukcja rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: LINK

Instrukcja rejestracji dla osób fizycznych: LINK

 


KOMUNIKAT
informujący o planowanym wprowadzeniu
z dniem 1 października 2020 r.
automatycznej weryfikacji dokonywania ZGŁOSZEŃ do rejestru SENT
z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC
dla potrzeb przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT


Przypominamy, że od dnia 1.10.2020 r. dokonywanie zgłoszenia SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające winno być dokonywane z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC, z „KONTEKSTU FIRMY", z rejestracją reprezentacji w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU.
Obowiązek ten:
- dla podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających dokonujących zgłoszenia przewozu towarów został wprowadzony od 1 maja 2019 r. i odpowiednio
- dla podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających dokonujących zgłoszenia od 1 września 2019 r.
Prosimy o dopełnienie wymogów rejestracji (w szczególności poprzez dokonanie rejestracji danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU i rejestracji reprezentacji dla potrzeb przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT), tak aby zgłoszenia te dokonywane były w sposób prawidłowy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 października 2020 r. dokonywanie zgłoszeń SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające z konta prostego albo z konta zaawansowanego bez rejestracji podmiotu albo bez rejestracji reprezentacji w obszarze SENT, nie będzie możliwe.
Szczegóły rejestracji i instrukcja rejestracji na PUESC (krok po kroku):LINK